NHK大河ドラマ「麒麟がくる」記念 明智光秀特集

明智光秀と周山城

橋本 楯夫 明智光秀と周山城

モニュメントから歴史を遡る

橋本 楯夫 モニュメントから歴史を遡る

「麒麟がくる」主人公の明智光秀に期待する【素晴らしい山城・周山城を訪れよう】

橋本 楯夫 「麒麟がくる」主人公の明智光秀に期待する【素晴らしい山城・周山城を訪れよう】

明智光秀と「本能寺」の謎

橋本 楯夫 明智光秀と「本能寺」の謎